De danskes kirker – mest om moderne kunst - Lidenskab, ikke videnskab.

Undersiden -MERE OM KIRKEN I ØVRIGT har jeg lavet af 2 grunde. Dels for at give menigheden mulighed for at komme med supplerende billeder/oplysninger. Dels for at vise de billeder, som jeg i øvrigt har taget på stedet. Altså billeder af alt andet en den moderne kunst, som har været mit primære mål. Typisk vil der altid være et billede af kirken udefra, men osse billeder af fx prædikestol, døbefont eller et korbuekrucifiks.

Her vil projektet have god gavn af en lokal fra menigheden, der vil skrive lidt oplysende tekster evt. supplerer med billeder af interessante ting, som jeg har overset. Det kan fx. en spændende gravsten, en helleristning eller andet. På nogle kirkers hjemmesider kan man finde disse oplysninger, men alt for ofte er der alt for mange informationer om den enkelte ting. Fx kan kirkens mange om- og tilbygninger være beskrevet i detaljer. På DDK har vi en begrænsning på 600 tegn pr. billede. Filosofien er, at det skal være overkommeligt at læse teksten, selv når man står i kirken med en mobiltelefon i hånden. En anden begrænsning er, at DDK, som hovedregel, kun medtager billeder af ting, som man kan se ved selvsyn, når man besøger kirken. Altersølv og andet, der til hverdag er gemt væk/låst inden, medtages ikke.

Ved nogle kirker, har jeg selv kunnet skrive billedeteksterne ud fra en folder, eller fra oplysninger på kirkens hjemmeside. De er så fald signeret med ES. Jeg vil helst lave siden i samarbejde med een fra menigheden. Se er godt eksempel på det under Vor Fruen Kirke i Nyborg. Siden er udarbejdet i samarbejde med Bodel Hårbøl fra menighedrådet og gir god og kort information til billederne.

Der medgår selvfølgelig en del tid med at samarbejde om denne underside. Dette arbejde er fra min side principielt gratis. Hvis menigheden skulle have lyst til at støtte projektet, så sender jeg gerne en regning. Jeg kommer osse hellere end gerne og holder et foredrag. Se fanebladet FOREDRAG

Sidst, men bestemt ikke mindst, så det mit håb at menigheden vil sende mig et link til det sted på deres hjemmeside, hvor den interesserede kan finde oplyser om åbningstiderne. Måske har jeg selv fundet stedet og allerede sat det ind som “link” Ofte findes denne væsentlige oplysning ikke på kirkens hjemmeside. Desværre. Herfra skal der lyde en opfordring til at kirken ALTID oplyser åbningstiderne. ES

X

UDVIKLINGSSITE

Velkommen til "De danskes Kirker - mest om moderne Kunst"

Site er under udvikling - af frivillig arbejdskraft - funktionsfejl og langsom indlæsning kan forekomme. Det grafisk udtryk vil også ændre sig, når det forhåbentlig lykkes at skaffe midler.
God fornøjelse.

KH
Erik Skibsted