De danskes kirker – mest om moderne kunst - Lidenskab, ikke videnskab.

Thorvald Odgaard

Thorvald Odgaard Kristensen (1943-) er uddannet elektrikker. Som kunstner er han selvlært. “Thorvald Odgaard arbejdede i flere år som keramiker, inden han i anden halvdel af 1970erne bevægede sig ind på skulpturens område. Især i de første år som billedhugger fortsatte han med at udtrykke sig i keramikkens materiale, således i en række stentøjsrelieffer og enkelte fritstående stentøjsskulpturer, ofte med æggeskals- eller bladlignende former. I de efterfølgende år eksperimenterede O. med at bruge andre materialer, han inddrog drivtømmer og senere bronze, som han ved hjælp af slibning, patinering og oxydering bearbejdede til forskellige overfladevirkninger.” Læs mere på Wielbach

X

UDVIKLINGSSITE

Velkommen til "De danskes Kirker - mest om moderne Kunst"

Site er under udvikling - af frivillig arbejdskraft - funktionsfejl og langsom indlæsning kan forekomme. Det grafisk udtryk vil også ændre sig, når det forhåbentlig lykkes at skaffe midler.
God fornøjelse.

KH
Erik Skibsted