De danskes kirker – mest om moderne kunst - Lidenskab, ikke videnskab.

ARNE LUNDSTEEN HANSEN

Arne Lundsteen Hansen (3.9.1921-3.8.2009)

Han har arbejdet som maler, keramiker og grafiker. Med udgangspunkt i naturalismen bevægede Hansen sig mod et abstrakt og koloristisk formsprog. Han har udført altertavler og inventar til flere kirker, især i Nordjylland (Skagen, Hulsig, Bindslev), samt keramiske udsmykninger og farvesætning af rådhuse, skoler, kirker og industrivirksoymheder. “Arne L. Hansens kirkeudsmykninger findes i såvel nye som gamle kirkerum. Han valgte gerne Påsken som motiv, men også mere overordnede motiver som Morgen og Aften, der i den kristne kontekst symboliserer lys og mørke og − i omvendt rækkefølge − død og opstandelse” Citatet er hentet fra en artikel af Anne Lie Stokbro, kunstnerisk leder, Kunstbygningen i Vrå. Se artiklen her

X

UDVIKLINGSSITE

Velkommen til "De danskes Kirker - mest om moderne Kunst"

Site er under udvikling - af frivillig arbejdskraft - funktionsfejl og langsom indlæsning kan forekomme. Det grafisk udtryk vil også ændre sig, når det forhåbentlig lykkes at skaffe midler.
God fornøjelse.

KH
Erik Skibsted