De danskes kirker – mest om moderne kunst - Lidenskab, ikke videnskab.

Grevinge Kirke

Kirkens hjemmeside

Den oprindelige kirke daterer sig tilbage til midten af 1100-tallet. Byggematerialerne er en skønsom blanding af frådsten, kløvede marksten, teglsten og granitkvadre i hjørnerne. Kirken har intet kor eller apsis. Indtil 1865  var kirken hvidkalket både ude og inde. Men her valgte man altså at afrense den udvendige kalkning, så kirken kom til at fremstå, som vi ser den i dag.

Her er et link til Kirkens åbningstider.

Gratis sort/hvid folder i våbenhuset.

Informationerne på denne side er for det meste hentet fra folderen. Eventueller vurderinger er mine egne.

… på nordsiden af tårnet. 3. række over syldstenene. Den 2. sten fra højre er spændende…

…en helleristning, en såkaldt “håndtegnssten”, der stammer fra broncealderen, ca 1000-900 f.kr.

Der skulle være ydeligere en helleristning  på østgavlen, men den har jeg ikke kunnet finde.

Den tilmurede syddør – præstedøren.

Den noget selvbevidste gravsten over maleren Sigurd Swane fra Malergården.

Datteren Gerda Swane er begravet i Malergårdens have.

Prædikestolen er fra 1604. Stilen er renæssance. Figurene fremstiller de 4 evamgelister med der karakteristiske kendetegn: Markus:  Løven. Matthæus: Mennesket. Lukas: Oksen. Johannes: Ørnen. Se Bibelselskabet hjemmeside for en nærmere forklaring.

Øverst en tekst om kirkens Patron, Ole Worm, der knytter kirken til Københavns Universitet.

Et såkaldt korbuekrucifiks fra 1584. Kristi tornekrone er lavet af tovværk.

Døbenfonten er fra kirkens ældste tid. Messingbækkenet er skænket af Københavns Universitet i 1906. Karateristik for sjællandske kirker, er dåbefonten uden dekoration.

Her har jeg behov for hjælp fra den lokale menighed. Se fanebladet -MERE OM…

X

UDVIKLINGSSITE

Velkommen til "De danskes Kirker - mest om moderne Kunst"

Site er under udvikling - af frivillig arbejdskraft - funktionsfejl og langsom indlæsning kan forekomme. Det grafisk udtryk vil også ændre sig, når det forhåbentlig lykkes at skaffe midler.
God fornøjelse.

KH
Erik Skibsted